Poniedziałek, 12.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 12)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XII)
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ZOFII i całej rodziny ***
18.00 + Stanisława OCYPY (6 r.)
Wtorek, 13.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 13)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XIII)
7.30 + Stefanii ŁUKASZEWSKIEJ (1 r.) i Wacława MILUSZA
12.00 + Alicji WILCZYŃSKIEJ (pzc – C. Bródno), 8 III godz. 18.00
18.00 + Jana KARPIŃSKIEGO, jego rodziców, siostry i całej rodziny
Środa, 14.02 – POPIELEC
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 14)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XIV)
7.30 + Czesławy BOGUCKIEJ (5 r.)
10.00 Dziękczynna za życie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i rozwiązanie trudnych spraw
12.00 + Henryki PAŚKIEWICZ (pzc – Cm Bródno), 8 III, godz. 18.00 – 30 dni po śmierci)
16.30 + Anny, Jana , Janiny Jerzego SOMPOL, Janiny, Stanisława MAROS, Ewy Lis
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Czartek, 15.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 15)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XV)
7.30  + Stanisława, Aeksandry, Jana, Stefana, Mariana KOWALCZYKÓW, całej rodziny KOWALCZYK i Ireny MELNIK ***
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 16.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 16)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XVI)
7.30 + Bolesława, Romana BEDNARZ, Eugenii i Joachima SAPIEHA
18.00 + Jadwigi i Stanisława SIWIŃSKICH, Heleny KRASIEWICZ, Hanny KRZYŻANOWSKIEJ i Barbary PACHULSKIEJ
Sobota, 17.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 17)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XVII)
7.30 + Ryszarda (15 r.), Krystyny i Wiesława SZUMERT ***
18.00 + Lecha BRZOZOWSKIEGO (9 r.)
Niedziela, 18.02 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 18)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR XVIII)
8.45 Dziękczynna za umocnienie w wierze dla Agaty Szczepaniak
10.00 + Józefa KLAWIŃSKIEGO, jego rodziców i brata
10.00 + Julianny i Adama PANAK i całej rodziny PANAKÓW, WEBERÓW
11.15 + Jerzego OWCZARKA (1 r.) ***
12.30 ZB.: XXXXXXXXX
16.00 + Włodzimierza, Ireny, Stefanii, Janusza, Zdzisławy i całej rodziny ROGALA ***
18.00 + Kazimiery ADAMCZYK (12 r.), Zofii i Mikołaja JAROSZEK

Pin It on Pinterest

Share This