Odnowa w Duchu Świętym

 

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie. Spotkania otwarte odbywają się zwykle co tydzień. Jest w nich miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę.

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych, pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej. Powstała jednak struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać między sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie.

Nasza wspólnota spotyka się we wtorki o 19.00 (po Mszy św. wieczornej).

Nauki Ks. Roberta wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty:

Tajemnica Boga

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Jezus uzdrawia

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Jezus powołuje (część I)

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Wiara Syrofenicjanki

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Powołanie na górze

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Kryzys galilejski

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Jezus w działaniu

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Jezus na jeziorze

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Tracić się dla Jezusa

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Poznać swój grzech

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Wpatrywać się w Jezusa bez końca

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 2014 r.

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Postawa uwielbienia

utworzone przez Ks. Robert | Nauki wygłoszone na spotkaniach Wspólnoty.

Pin It on Pinterest

Share This