Sakrament małżeństwa – sprawy kancelaryjne

 

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lubnarzeczonego.
Formalności
Przed przyjęciem sakramentu należy odpowiednio wcześniej ustalić termin ślubu.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej na mniej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne i cywilne (tzw. ślub konkordatowy):
1.    Świadectwo Chrztu i Bierzmowania
2.    Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
3.    Zaświadczenie z USC do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi
Zawierający ślub poza własną parafią wszystkie formalności związane ze ślubem załatwiają w swoich parafiach, a do naszej kancelarii parafialnej przynoszą licencję na asystowanie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa.
Osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa zobowiązane są do
  • uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim
  • spowiedzi po zgłoszeniu się na zapowiedzi
  • udziału w spotkaniach w Poradni Rodzinnej
  • spowiedzi przed ślubem
Kurs Przedmałżeński: 
w naszej Parafii:
I seria: marzec — kwiecień — maj –  każdy wtorek g. 18.00
II seria: wrzesień — październik — listopad  – każdy wtorek g. 18.00 (początek w 2 wtorek września)
Poradnia rodzinna:
czwartki – 18.30-20.00 w miesiącach gdy trwa kurs przedmałżeński

Pin It on Pinterest

Share This