Poniedziałek, 01.03
7:00 + Marka BUTTY (GR 29)
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 1)
7:00 + Emilię NICER (3. r)
7:30 + Janusza, Stefana, Władysławę NOWAKÓW, Jana i Franciszkę LITYŃSKICH
18:00 + Jadwigę, Lucjana TUROSÓW, Zdzisława ŚLASKIEGO, Jana OCHMANA, Ninę STAŃCZYK, Ryszarda BURZYŃSKIEGO, całej rodziny ZAKRZEWSKICH, OCHMANÓW, SABAŁÓW, TUROSÓW, ŚLASKICH
Wtorek, 02.03
7:00 + Marka BUTTY (GR 30)
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 2)
7:30 + Helenę i Jana MALINOWSKICH, Jadwigę KURTYKĘ
18:00 + Helenę i Józefa MACIEJEWSKICH
Środa, 03.03
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 3)
7:00 + Marka BUTTY
7:30 + Henryka STANA i Mariana OMIECIŃSKIEGO
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 04.03
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 4)
7:00 + Teresę PIETRZAK (30 dni po śmierci)
7:30 + Kazimierza DMOWSKIEGO
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 05.03
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 5)
7:00 + Józefa, Józefę, ich rodziców z dziećmi, Halinkę, Włodzimierza, Eugeniusza, ich rodziców, całej rodziny KOMUDÓW i SKURKÓW
7:30 + Stanisława RADGOWSKIEGO (36. r.), Annę, Genowefę, Eugeniusza, Mariana, Zdzisława, Kazimierę (1. r.) RADGOWSKICH, Irenę, Mariana KARPIŃSKICH, Helenę, Zygmunta ŚWIERŻEWSKICH, Mieczysława KRAJEWSKIEGO
18:00 + Helenę, Aleksandra JARMOSZUKÓW, Kazimierza TROFINIUKA
Sobota, 06.03
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 6)
7:00 + Mieczysława (30. r.), Jana, Mariannę, Zofię, Mariana, Janusza OŁOWSKICH, Janinę BRODACKĄ, całą rodzinę OŁOWSKICH
7:30 ————
18:00 + Elżbietę ROZBICKĄ-LEWANDOWSKĄ
III Niedziela Wielkiego Postu, 07.03
7:00 + Zbigniewa GWIAZDĘ (GR 7)
8:45 + Stefanię i Edwarda KOWALCZYKÓW
10:00 + Kazimierza (6. r.), Jana, Albinę GUTOWSKICH, Jana, Aleksandrę JANISZEWSKICH i dziadków z obojga stron
10:00 + Reginę (16. r.), Stanisława, rodziców, Franciszkę, Szymona NOWAKÓW, Halinę DULIŃSKĄ
11:15 + Bolesława, Zofię, Ryszarda WALECKICH
12:30 Zb.: XXXXXXXXX
18:00 + Mariana, Krzysztofa, Stanisława, Józefę MAŁECKICH

Pin It on Pinterest

Share This