Poniedziałek, 02.12
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 2)
6.30 O pomyślne załatwienie trudnych spraw, uzdrowienie zranień wynikających z tych relacji
7.30 + Genowefy ŁĘGOWSKIEJ (3. r.)
18.00 + Felicji, Józefa URBANIAKÓW, Marianny i Michała DĘBSKICH, Józefa i Leonardy
Wtorek, 03.12
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 3)
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Hanny
7.30 + Henryka STANA i Mariana OMIECIŃSKIEGO ***
18.00 + Witolda, Marianny i Władysława i całej rodziny KONDRACKICH ***
Środa, 04.12
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 4)
6.30 + Barbary JABŁOŃSKIEJ i Barbary SAPIEŻYŃSKIEJ (imieninowa)
7.30 W intencji Barbary (imieninowa) ***
7.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary KUBOWICZ i całej rodziny ***
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 05.12
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 5)
6.30 O Boże błogosławieństwo dla Mariusza SAWCZUKA i jego rodziny
7.30 + Janiny BOJANOWSKIEJ (30 dni po śmierci)
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 06.12 – Św. Mikołaja, Biskupa
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 6)
6.30 + Mariana KUBOWICZA ***
7.30 + Franciszka FILIPIUKA i Józefa DERYŁO
16.30 + Witolda KONDRACKIEGO, Bronisławy, Franciszka i Felicji ***
18.00 + Stanisława SZARKOWSKIEGO (12. r.) ***
Sobota, 07.12
6.30 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 7)
6.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej i świętość dla Marka (30. rocznica urodzin) ***
7.30 + Zenony ZIÓŁEK (6. r.) ***
18.00 + Heleny i Józefa MACIEJEWSKICH
II Niedziela Adwentu, 08.12 – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
7.00 + Michała i Barbary MATAK i całej rodziny (GR 8)
8.45 W intencji II Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
10.00 + Mariana ORYNIAKA (2. r.)
10.00 + Stanisława (28. r.), Teresy, Marii, Stefana, Stefana, Piotra, Zbyszka BONIECKICH, Wandy WIŚNIEWSKIEJ, Witolda PYRZANOWSKIEGO, Anny, Adama, Ewy, Jadwigi, Benedykty, Stefci BRANDYS, Leona TWARDOWSKIEGO, Teresy PLISZKA, Zygmunta SAWOSZCZYKA ***
11.15 + Danieli KAŹMIERCZAK (8. r.) ***
12.30 Zb.: XXXXXXXXX
16.00 + Eugeniusza (40. r.) i Jana (25. r.) KRASOWSKICH
17.30 Nabożeństwo Adwentowe
18.00 + Mariana, Ryszarda, Franciszka STROMECKICH i całej rodziny ***

Pin It on Pinterest

Share This