Poniedziałek, 03.04
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 4)
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 4)
7:00 + Zbigniewa ANDRYCHOWSKIEGO (1. r.), Danutę KRAWCZAK
7:00 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA
7:30 + Czesława CIEŚLAKA (4. r.), z rodziny CIEŚLAKÓW, KLUCZKÓW
18:00 + Tadeusza ODYNIEC (28. r.)
Wtorek, 04.04
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 5)
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 5)
7:30 + Mariana NIEMIŃSKIEGO (28. r.)
7:30 + Piotra PUK (3. r.), z rodziny STELĄGOWSKICH, PUKÓW
18:00 + Mariana PIERSE
Środa, 05.04
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 6)
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 6)
7:30 + Józefa i Sabinę KACZYŃSKICH, Mirosława KACZYŃSKIEGO
7:30 + Stanisława PAWŁOWSKIEGO (6. r.)
18:00 Msza św. zbiorowa
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, 06.04
18:00 + Ryszarda, Zygmunta (18. r.)
18:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 7)
18:00 + Janinę BUTTĘ (GR 7)
18:00 + Ks. Zbigniewa WOJCIECHOWSKIEGO
Wielki Piątek Męki Pańskiej, 07.04
7:00 Ciemna jutrznia
18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Wielka Sobota, 08.04
7:00 Ciemna jutrznia
19:30 + Czesława SZUBĘ (21. r.), Mariana SZUBĘ (14. r.), Roberta CINK, z rodziny ŁOSIŃSKICH i SZUBÓW
19:30 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 8)
19:30 + Janinę BUTTĘ (GR 8)
19:30 + Antoninę i Stanisława MIAZGA
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 09.04
6:00 Za Parafian
8:45 + Ewę OLEKSIAK
8:45 + Janinę BUTTĘ (GR 9)
10:00 + Bogusławę BARTNICKĄ
10:00 + Józefę, Annę, Franciszka JANISZEWSKICH, z rodziny SIERADZKICH
11:15 + Winiusza RUCIŃSKIEGO
11:15 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 9)
12:30 + Zofię WĄS (1. r.)
12:30 W intencji Elżbiety i Dariusza z racji urodzin oraz w intencji rodziny KOWALSKICH i WOJDALSKICH o świętość, łaski, światło i dary Ducha Świętego,, Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
12:30 W 35. rocznicę ślubu Jana i Barbary TOMASZEWSKICH o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00 + Jana KOSTANIAKA (20. r.), Leokadię, Sylwestra, Krzysztofa KOSTANIAK, z rodziny WILKÓW

Pin It on Pinterest

Share This