Poniedziałek, 10.04
7:00 O nawrócenie Andrzeja i Zbigniewa, o łaskę miłosierdzia dla rodziny KALINOWSKICH, za zmarłych z rodziny CHOJNOWSKICH, Aleksandra i Stefanii
8:45 + Ryszarda SZUMERTA (20. r.), Krystynę i Wiesława SZUMERTÓW
10:00 + Halinę OWCZAREK-NIEMCZYK
10:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 10)
11;15 + Edwarda BOGUSZEWSKIEGO (18. r.), Stanisławę WÓJCIK i Elżbietę RYBICKĄ
12:30 + Janinę BUTTĘ (GR 10)
12:30 O łaskę zdrowia dla Ireny STANISŁAWEK
18:00 W intencji dziękczynno-błagalnej w 50. lecie rodziny Edwarda i Elżbiety z córkami, synami, synowymi i zięciami oraz wnuczętami
Wtorek, 11.04
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 11)
7:00 + Stefana RASTAWICKIEGO
7:30 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 11)
7:30 + Witolda i Janinę
18:00 + Danutę BIAŁY (4. r.)
Środa, 12.04
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 12)
7:00 + Jerzego BRZESZCZYŃSKIEGO (3. r.)
7:30 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 12)
7:30 + Leokadię DMOWSKĄ (z okazji 91. rocznicy urodzin)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 13.04
7:00 + Barbarę JABŁOŃSKĄ (9. r.)
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 13)
7:00 + Wacława SAMOWSKIEGO (2. r.)
7:30 + Janinę BUTTĘ (GR 13)
7:30 Mariana KUBOWICZA (59 miesięcy po śmierci)
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 14.04
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 14)
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 14)
7:30 + Grzegorza MIKULSKIEGO (2. r.), Mieczysława MIKULSKIEGO, Mieczysława i Krystynę TARAPACZ, Mariana STAŃCZAKA (2. r.)
7:30 W 55. rocznicę ślubu Jerzego i Aliny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na dalsze lata życia
18:00 W intencji Michała w 40. rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
Sobota, 15.04
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 15)
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 15)
7:30 + Mieczysława KRAJEWSKIEGO (17. r.), Andrzeja KRAJEWSKIEGO
7:30 + Jana, Franciszka SURAŁA
18:00 + Wiesława STASIO (33. r.), jego rodziców Jana i Mariannę, z rodziny STASIO
II Niedziela Wielkanocna, 16.04
7:00 + Michała MAŁEK (1. r.), Małgorzatę MAŁEK
8:45 O Boże miłosierdzie i Bożą opiekę dla żyjących i zmarłych z rodziny OLEKSIAKÓW
10:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 16)
10:00 + Martę i Ignacego STRZUŻYŃSKICH
11:15 + Hannę POSTEK, Sylwestra POSTEK, Ewę, Jana, Władysława LECHOWICZ, Stanisławę LECHOWICZ-PIELESZEK
11:15 W intencji Krzysztofa KOWALSKIEGO z racji urodzin o Boże błogosławieństwo, świętość dla niego i rodziny
12:30 + Janinę BUTTĘ (GR 16)
18:00 + Stanisławę (27. r.), Władysława, Franciszkę, Walentego BORZECHOWSKICH

Pin It on Pinterest

Share This