Poniedziałek, 19.06
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 19)
7.00 + Andrzeja KOBUS (17 r.) ***
7.30 + Józefy, Stanisława, Marianny, Jana GRABOWSKICH
18.00 + Wieńczysławy RAMISZ (1 r.), Jerzego i Marii BIEROŃSKICH
Wtorek, 20.06
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 20)
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, dla Alicji i Józefa ŁĘGOWSKICH
7.30 + Emilii i Wincentego MATUSIAK, Jerzego ROGOWSKIEGO (6 r.)
18.00 + Jana CZARNECKIGO (9 r.), + Wincentego GODLEWSKEGO
Środa, 21.06
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 21)
7.00 + Alicji SADOWSKIEJ (5 r.)
7.30 + Zdzisława, Zofii, Patryka, Kazimierza, Stanisława, Bolesławy WYSOCKICH i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 22.06
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 22)
7.00 + Anny PISAREK (8 r.), Apolonii i Władysława ROMANIAK, Leokadii i Stanisława KOŁODZIEJCZUK
7.30 + Józefa RASIŃSKIEGO (7 r.)
11.30 W intencji dzieci, nauczycieli pracowników Szkoły Podstawowej nr 298 – zakończenie roku szkolnego 2016/17
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 23.06 – NSPJ – uroczystość
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 23)
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Karoliny i Piotra – XII rocznica ślubu
7.30 + Eugenii, Ludwika, ojca, syna i brata, Marii WILIŃSKIEJ ***
18.00 + Wandy, Jana i Marii GUMULARZ ***
Sobota, 24.06 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela – uroczystość
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 24)
7.00 + Czesława i Jana ***
7.30 + Janiny, Jerzego, Konrada KOWALSKICH, Jana i Zofii MATKOWSKICH
15.30 W intencji nowożeńców: Karoliny i Wojciecha
16.30 W intencji nowożeńców: Katarzyny i Tomasza
18.00 W intencji Janów
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Niedziela, 25.06 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Marzeny GŁADYSZ (GR 25)
8.45 + Jana, Rozalii, Leszka i Danieli ZALEWSKICH
10.00 + Mariana ZALEWSKIEGO, Janiny i Stanisława STRUPIECHOWSKICH
10.00 + Zofii, Piotra, Ireny, Włodzimierza SOWA, Natalii i Władysława, Mieczysława POŁASKICH
11.15 + Krystyny, Stanisława STEFAŃSKICH, Wiesława, Leokadii, Stanisława, KALINOWSKICH ***
12.30 Zb.: XXXXXXXXX
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 + Władysława KUCIŃSKIEGO, Heleny i Stefana ŚLUBOWSKICH ***

Pin It on Pinterest

Share This