Poniedziałek, 20.02
7:00 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 22)
7:00 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 20)
7:30 + Halinę KULIGOWSKĄ (1. r.)
7:30 + Romana, Remigiusza i Stanisławę NISKICH
18:00 + Teresę i Janusza KIEPKIE (5. r.)
Wtorek, 21.02
7:00 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 23)
7:00 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 21)
7:30 + Ryszarda KIRKIEWICZA (4. r.)
7:30 + Władysławę SZCZEPAŃSKĄ, Janinę KUCEWICZ, Józefa KAZIMIERSKIEGO, Remigiusza WITAS
18:00 + Wiktorię KLOGĘ (23. r.)
Środa Popielcowa, 22.02
7:00 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 24)
7:00 + Barbarę NAWROCKĄ
7:30 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 22)
7:30 + Franciszkę MAJCHRZAK i Juliannę DĘBEK
10:00 + Zuzannę KOSTANIAK (53. r.) i Władysława KOSTANIAK (39. r.), Władysława DYGA (2 miesiące po śmierci)
18:00 + Zenona ŁUCZAKA (4. r.), Roberta ŚLEZIAKA (11. r.)
19:30 + Andrzeja NIEMIERKA (14. r.)
Czwartek, 23.02
7:00 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 25)
7:00 W intencji syna Piotra z prośbą o nawrócenie w dniu urodzin
7:00 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 23)
7:30 + Z rodziny SKASSA
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 24.02
7:00 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 24)
7:00 + Michała MAŁKA (10 miesięcy po śmierci) i Małgorzatę MAŁEK
7:00 + Mariannę (3. r.), Bernarda (5. r.), Stefana (19. r.), z rodziny SZYSZKÓW, ZAWADZKICH, SUCHOŻEBROWSKICH, PYTLEKÓW, dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 26)
7:30 + Juliana KRAJEWSKIEGO (25. r.), Mieczysławę, Andrzeja, Leokadię, Elżbietę, Zofię, Jerzego KRAJEWSKICH, Andrzeja OLBROT, Helenę, Zygmunta ŚWIERŻEWSKICH
18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michaliny SZARKOWSKIEJ w 86. rocznicę urodzin oraz dla dzieci i ich rodzin
Sobota, 25.02
7:00 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 27)
7:00 + Dorotkę MARIAŃSKĄ (14. r.), Krystynę i Zbigniewa MARIAŃSKICH
7:30 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 25)
7:30 + Jana GRABOWSKIEGO (2. r.)
18:00 + Jana MANOWSKIEGO (1. r.)
I Niedziela Wielkiego Postu, 26.02
7:00 + Danutę CHOROMAŃSKĄ (GR 26)
7:00 + Natalię, Stefana, Leszka PIOTROWICZÓW, Barbarę JACKOWSKĄ
8:45 + Jana PIETRYKĘ, Janinę, Franciszka, Kazimierza RAGUS, i z całej rodziny
10:00 + Anielę (4. r.), Czesława KRASNODĘBSKICH
11:15 + Eleonorę, Ignacego, Józefa, Feliksę WIETESKA, Eleonorę (5. r.), Lucjana WĄSIEWICZ
12:30 + Danutę KAMIŃSKĄ (GR 28)
18:00 O opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Aleksandry w 15. rocznicę urodzin, dla jej rodziców Anny i Łukasza oraz siostry Wiktorii i brata Antosia

Pin It on Pinterest

Share This