Poniedziałek, 21.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 21)
7:00 ————-
7:30 + Hieronima OSITKA (30 dni po śmierci)
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Epifaniego (7. rocznica urodzin)
Wtorek, 22.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 22)
7:00 ————-
7:30 ————-
18:00 + Dariusza PEŁKI ***
Środa, 23.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 23)
7:00 + Roberta GAWRYSIAKA (12. r.)
7:30 + Marianny DĄBKOWSKIEJ (19. r.), Jadwigi SAMULAK (7. r.), Romana LEWANDOWSKIEGO (14. r.)
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 24.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 24)
7:00 + Całej rodziny SZYMAŃSKICH, SZULICHÓW, SZCZĘSNYCH, Jadwigi KRUSZEWSKIEJ i Zdzisława MOCZKOWSKIEGO
7:30 ————-
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 25.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 25)
7:00 ————-
7:30 + Lecha i Władysława BIAŁY ***
18:00 + Kazimierza PUSZKARSKIEGO (20. r.) ***
Sobota, 26.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 26)
7:00 ————–
7:30 + Jacka i Henryka MANDZIARÓW
10:00 ————
12:00 ————
14:00 ————
17:00 W intencji nowożeńców: Beaty i Piotra
18:00 + Waldemara (19. r.), Anny, Piotra i Reginy ZIÓŁKOWSKICH
XXVI Niedziela Zwykła, 27.09
7:00 + Zofii MACKIEWICZ (GR 27)
8:45 + Bolesława, Arkadiusza, Marka SADOCH, Wacławy i Eugeniusza ROGUSKICH, Czesława, Sławomira PRZYBYSZEWSKICH, całej rodziny KOSZEWSKICH, SADOCHÓW, ROGUSKICH i MICHALCZYKÓW ***
10:00 O potrzebne łaski , opiekę Matki Bożej dla Anny i Łukasza (13. rocznica ślubu) oraz dla Oli i Wiktorii, i całej rodziny ***
10:00 + Barbary KORZENIEWSKIEJ (7. r.)
11:15 + Zenona ŁUCZAKA
12:30 Zb.: XXXXXXXXX
16:00 + Marka i Ryszarda TOPCZEWSKICH (7. r.) ***
17:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – Koronka
18:00 + Janiny i Antoniego (51. r.) ZAKRZEWSKICH ***

Pin It on Pinterest

Share This