Poniedziałek, 22.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 22)
7:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny BEDNARZ
7:30 + Wiktorię KLOGE (21. r.)
18:00 + Aleksandrę i Stanisława KOWALCZYKÓW, całej rodziny KOWALCZYKÓW, Irenę MELNIK
Wtorek, 23.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 23)
7:00 Bolesława i Romana BEDNARZÓW, Eugenię i Joachima SAPIECHÓW
7:30 + Helenę PAŁASZEWSKĄ (3. r.) – intencja od synów: Bogusława i Mirosława PAŁASZEWSKICH
18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny SZARKOWSKIEJ w 84. rocznicę urodzin oraz dla jej dzieci i ich rodzin
Środa, 24.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 24)
7:00 + Danutę, Ireneusza, Gabriela DZIEWULSKICH
7:30 + Juliana KRAJEWSKIEGO (23. r.), Leokadię, Elżbietę, Jerzego, Andrzeja OLBRAT, Helenę i Zygmunta ŚWIERŻEWSKICH, Mieczysława KRAJEWSKIEGO
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 25.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 25)
7:00 + Dorotkę MARIAŃSKĄ (12. r.)
7:30 + Mieczysława WIERZBICKIEGO
18:00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 26.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 26)
7:00 + Ryszarda BUTTY
7:30 + Genowefę i Alfreda GRUSZCZYŃSKICH
18:00 + Elżbietę (5. r.) i Józefa POGOŃSKICH
Sobota, 27.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 27)
7:00 + Aleksandrę, Antoniego i Ryszarda KIRKIEWICZÓW, Wiktorię, Annę i Jana TŁUŚCIKÓW
7:30 + Jana CZAJKOWSKIEGO, całej rodziny CZAJKOWSKICH
18:00 O zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Alicji i Jerzego MOSTKOWSKICH w 40. rocznicę ślubu oraz całej rodziny
II Niedziela Wielkiego Postu, 28.02
7:00 + Marka BUTTY (GR 28)
8:45 + Mariannę (1. r.), Bernarda (3. r.), Stefana (17. r.), całej rodziny SZYSZKÓW, ZAWADZKICH, SUCHOŹREBSKICH, PYTLOCHÓW, GAŁECKICH i dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 + Stanisława KIELISZKA
10:00 ————–
11:15 O zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry w 13. rocznicę urodzin, rodziców: Anny i Łukasza oraz siostry Wiktorii
12:30 Zb.: XXXXXXXXX
17:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 + Stanisława OŁOSIA (10. r.)

Pin It on Pinterest

Share This