Poniedziałek, 27.03 – rekolekcje
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 27)
7:00 + Mariannę ROSŁANIEC (20 lat i 3 miesiące po śmierci)
8:45 + Z rodziny PANKIEWICZÓW, PUSZKARSKICH, MARIAŃSKICH, KONDAKÓW
10:00 + Janusza NOWAKA (GR 27)
18:00 + Zofię i Napoleona SKARŻYŃSKICH (41. r.)
19:30 + Henryka, Stanisława WARENDZIKÓW, ich rodziców: Zofię i Jana KOWALSKICH i ich rodziców
Wtorek, 28.03 – rekolekcje
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 28)
8:45 + Zofię (13. r.), Jana (28. r.) SŁAWIŃSKICH, Helenę SŁAWIŃSKĄ
10:00 + Janusza NOWAKA (GR 28)
18:00 W intencji Waldemara w 72. rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny, dzieci i wnucząt
19:30 + Alinę i Mieczysława KRYŃSKICH
Środa, 29.03 – rekolekcje
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 29)
8:45 + Ferdynanda ŁASZCZYKIEWICZA (23. r.), Krystynę, Irenę, Leonarda NOWAKÓW
10:00 + Janusza NOWAKA (GR 29)
18:00 + Henryka WODZIŃSKIEGO (7. r.), rodziców: Janinę i Juliana WODZIŃSKICH, zmarłych z rodziny, Mariannę i Władysława MICHALAKÓW i zmarłych z rodziny
19:30 + Witolda KONDRACKIEGO (23. r.), z rodziny KONDRACKICH
Czwartek, 30.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 30)
7:00 + Jana POŚNIKA
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 30)
7:30 + Ryszarda WINIARSKIEGO (10. r.), z rodziny DĄBROWSKICH i WINIARSKICH
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 31.03
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 1)
7:00 + Mariannę FYDRYCH, Wacława FYDRYCH, Marię LISOWSKĄ, Helenę ZAJĄC, Edwarda FYDRYCH
7:30 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 1)
7:30 + Jadwigę i Zdzisława MUSIŃSKICH
18:00 ——————
Sobota, 01.04
7:00 + Janinę BUTTĘ (GR 2)
7:00 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 2)
7:30 Janinę i Jana ADAMCZYKÓW, z rodziny ADAMCZYKÓW
7:30 + Henryka i Helenę ŚWIĄTKÓW
18:00 + Jana JACIUK (2. r.)
Niedziela Palmowa, 02.04
7:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty DADACZ w 70. rocznicę urodzin dziękując za siły i zdrowie prosząc o dalszą opiekę dla niej i całej rodziny
8:45 + Mariana i Genowefę WÓJTOWICZ
10:00 + Feliksa WIETESKA (1. r.), z rodziny WIETESKÓW i GRUCHAŁÓW
11:15 + Helenę, Wojciecha SEKURÓW, Jana, Reginę SKWARCZYŃSKICH, Annę, Helenę MROZIEWICZ
12:30 + Eugeniusza ZNEYKUS (GR 3)
12:30 + Janinę BUTTĘ (GR 3)
18:00 + Macieja KUCZERĘ (2. r.), Karolinę, Kazimierza KUCZERÓW

Pin It on Pinterest

Share This