Poniedziałek, 29.01
7.00 + Hilarii GOŁASZEWSKIEJ (GR 29)
7.00 + Stanisława (2 r.), Wojciecha (9 r.), Pawła (5 r.) i Pawła (2 r.) MARKUSZEWSKICH
7.30 + Władysławy i Tadeusza KALINOWSKICH, Barbary i Bogdana KORZENIEWSKICH
18.00 + Stefana TABACZYŃSKIEGO (5 r.)
Wtorek, 30.01
7.00 + Hilarii GOŁASZEWSKIEJ (GR 30)
7.00 + Jana ANTONIAKA, całej rodziny ANTONIAKÓW, OLĘDZKICH i KURKÓW
7.30 + Anny, Władysława, Stanisława SZCZEŚNIAK
18.00 + Zofii PEŁKA
Środa, 31.01
7.00 + Genowefy, Jana KUBLIK, całej rodziny KUBLIK
7.00 + Cecylii MIKA (2 r.)
7.30 W intencji Bogu wiadomej
18.00 Zb.; XXXXXXXXX
Czwartek, 01.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 1)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR 1)
7.30 + Teresy KRAWCZYK
11.00 + Heleny Elżbiety OŁDZIEJ (PZU), Cmentarz Północny, (25 II 2018, godz. 12.30)
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE – święto
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 2)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR 2)
7.30 + Genowefy ŁĘGOWSKIEJ – o Miłosierdzie Boże i przyjęcie do grona zbawionych
10.00 + Heleny i Bogusława WRÓBLEWSKICH, Marianny i Eugeniusza STAWIARZ
12.30 + Zofii, Tekli, Michała, Marii i Stanisława
16.30 + Marii, Józefa, Stanisława IRZYCKICH i Witolda MROZA
18.00 + Antoniny, Tadeusza, Reginalda i Kazimiery PACIORKOWSKICH, Janusza, Stanisławy i Mariana KRÓLIK ***
Sobota, 03.02
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 3)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR 3)
7.30 + Reginy (1 r.) i Jana GIL, Haliny ŚWIĘCKIEJ (30 r.)
18.00 O zdrowie dla Tomasza ORLIŃSKIEGO i jego rodziców
Niedziela, 04.02 – V NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Wojciecha PIERŚCIENIAKA (GR 4)
7.00 + Leokadii PRAŻMOWSKIEJ (GR 4)
8.45 + Edmunda KIELANA (33 r.), Heleny, Genowefy, Józefa,Tadeusza, Franciszka,Teodora i Genowefy
10.00 O dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla OLI (10. rocznica urodzin), WIKTORII, ich rodziców i dziadków
11.15 + Leokadii, Piotra, Mariana KLIMKOWSKICH, Anieli i Aleksandra SMOCZYŃSKICH ***
12.30 Zb.: XXXXXXXXX
17.30 Nabożeństwo Adoracyjne
18.00 O dar rodzicielstwa dla Małgorzaty i Krzysztofa

Pin It on Pinterest

Share This