Poniedziałek, 30.09
7.00 + Wiesława KOLIBSKIEGO (GR 30 – ostatnia)
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Ewy i Marka MAJEWSKICH i udaną operację dla Iwony
7.30 + Eweliny (5. r.), Anieli, Ireny, Bolesławy, Franciszka, Władysława, Kazimierza CHYŻYCH
18.00 + Janusza GÓRECKIEGO (4. r.), jego rodziców, Józefa i Zdzisława NATCZAK
Wtorek, 01.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 1)
7.00 + Janiny BUTTA
7.30 + Całej rodziny TYSZKIEWICZÓW i WILCZYŃSKICH
18.00 + Bronisławy WOJTYŃSKIEJ i całej rodziny
Środa, 02.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 2)
7.00 + Franciszka SKŁODOWSKIEGO, Telimeny STODULSKIEJ, całej rodziny TAFILÓW i SKŁODOWSKICH
7.30 + Elżbiety PSZCZOŁA
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Czwartek, 03.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 3)
7.00 + Wojciecha GOREJEWSKIEGO, Albiny i Kazimierza DAC, Fidelisa i Antoniego MINCEWICZ
7.30 + Henryka STANA i Mariana OMIECIŃSKIEGO
18.00 Zb.: XXXXXXXXX
Piątek, 04.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 4)
7.00 + Krystyny, Stanisława, Jerzego GLIŃSKICH, Mieczysława NOWAKA (r.) ***
7.30 + Czesława (8. r.), Barbary (27. r.), Bronisława i Jana PAŁASZEWSKICH
16.30 + Władysławy (3. r.)
18.00 + Józefa NOWACKIEGO (21. r.)
Sobota, 05.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 5)
7.00 + Janiny, Jerzego, Konrada, Janiny, Karola KOWALSKICH, Jana i Zofii MATKOWSKICH, Marii i Kazimierza TAFIŁOWSKICH
7.30 + Ryszarda GÓRLICKIEGO (6. r.), Stefanii, Józefa i Lucyny SAWICKICH
18.00 + Edwarda, Anny, Kazimierza i dusze w czyśćcu cierpiące
XXVII Niedziela Zwykła, 06.10
7.00 + Stanisława URBAŃSKIEGO (GR 6)
8.45 + Eugenii, Adama, Tadeusza, Antoniego GONTARZ, Krystyny i Leszka PAŁKA ***
10.00 + Henryki i Juliana OBIEDZIŃSKICH, Marianny i Marcelego KRAJEWSKICH
11.15 W intencji Artura (42. rocznica urodzin) o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla całej rodziny ***
12.30 Zb.: XXXXXXXXX
17.15 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 + Stanisławy, Władysława, Zenona ARCHICIŃSKICH, Tadeusza KUŁAKA

Pin It on Pinterest

Share This