27 IX                godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

7 X                   godz.17:15                  Nabożeństwo Różańcowe (poświęcenie Różańca)

27 X                 godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

22 XI                godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

8 XII                 godz. 18:00                 Msza św. (poświęcenie Medalików)

13 XII               godz. 11:15                 Rekolekcje Adwentowe

14 XII               godz. 16:30                 Rekolekcje Adwentowe

15 XII               godz. 16:30                 Rekolekcje Adwentowe

16 XII               godz. 16:30                 Rekolekcje Adwentowe

7 II                   godz. 16:00                 Msza św. (poświęcenie Książeczek)

28 II                 godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

14 III                godz. 11:15                 Rekolekcje Wielkopostne

22 III                godz. 9:00                   Rekolekcje Wielkopostne

23 III                godz. 9:00                   Rekolekcje Wielkopostne

24 III                godz. 9:00                   Rekolekcje Wielkopostne

28 III                godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

12 – 17 IV                                            I Spowiedź Święta

25 IV                godz. 16:00                 Msza św. – spotkanie

                                                            I Komunia Święta

15 V                 godz. 10:00                III A    Szkoła Podstawowa nr 275

                        godz. 12:00                III B

                        godz. 14:00                III C

22 V                 godz. 10:00                III A    Szkoła Podstawowa nr 298

                        godz. 12:00                III B

                        godz. 14:00                III C

29 V                godz. 10:00                 Szkoła Podstawowa nr 38, 69 i inne

                       godz. 12:00                 III A    Szkoła Podstawowa nr 379

                       godz. 14:00                 III B    Szkoła Podstawowa nr 379

Pin It on Pinterest

Share This