Poniedziałek, 07.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 7)
7:00 + Urszulę WIELGUS (GR 5)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 7)
7:30 + Mieczysława OŁOWSKIEGO (31. r.), Mariannę, Jana, Zofię, Mariana, Janusza OŁOWSKICH, Janinę BRODECKĄ
18:00 + Jadwigę, Lucjana TUROSÓW, Zdzisława ŚLASKIEGO, Jana OCHMANA, Ninę STAŃCZYK, Ryszarda BURZYŃSKIEGO, całą rodzinę ZAKRZEWSKICH, OCHMANÓW, SABAŁÓW, TUROSÓW, ŚLASKICH, Marię DĘBSKĄ
Wtorek, 08.03
7:00 + Mariana PRUSA (5. r.)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 8)
7:00 + Stanisława NOWAKA (miesiąc po śmierci)
7:30 + Feliksa, Tomasza, Krystynę MOSTOWSKICH
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 8)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 6)
18:00 + Stanisławę, Stefana, Kazimierza ROSIAKÓW, Czesławę, Tadeusza ŻOCHOWSKICH, Czesławę, Tadeusza PRUSATORÓW, Marię, Józefa JAROCKICH, Marię, Bronisława BARSZCZEWSKICH
Środa, 09.03
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 9)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 9)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 7)
7:30 + Wiesława DĘBSKIEGO (intencja od brata Jana z miejscowości Franciszkany)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 10.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 10)
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 10)
7:00 + Witolda KOPCZYŃSKIEGO
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 8)
7:30 + Bolesława, Arkadiusza, Marka SADOCHÓW, Wacławę, Eugeniusza, Alfredę ROGUSKICH, Czesława i Sławomira PRZYBYSZEWSKICH, Czesława i Zygmunta KOSZEWSKICH, całą rodzinę KOSZEWSKICH, SADOCHÓW, ROGUSKICH, MICHALCZYKÓW
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 11.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 11)
7:00 + Ewę OLEKSIAK
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 11)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 9)
7:30 + Bożennę, Aleksandra (2. r.) i Władysława KOSTRÓW
8:00 Droga Krzyżowa dorosłych
17:15 Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych
18:00 + Felicję, Wojciecha, Janinę, całą rodzinę GAŁECKICH, SKWIERCZYŃSKICH, BORYCHOWSKICH, Agnieszkę ROLĘ, Teresę MAŁCZUK, rodziców, całą rodzinę SZYSZKÓW
18:45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i powracających z pracy
Sobota, 12.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 12)
7:00 + Jana i Kazimierę KAMIŃSKICH, całą rodzinę KAMIŃSKICH, KOKOSIŃSKICH i OBŁUCKICH
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 12)
7:30 + Janusza NOWAKA ((2. r.)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 10)
7:30 + Roberta PUSZCZA (27. r.) i Natalię RUCIŃSKĄ (19. r.)
18:00 + Michała GLIŃSKIEGO (3. r.)
18:00 + Bolesława MALESĘ (12. r.), rodziców: Wiktorię i Wacława MALESÓW
II Niedziela Wielkiego Postu, 13.03
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 13)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 13)
8:45 + Reginę (17. r.), Stanisława NOWAKÓW, rodziców: Franciszkę i Szymona NOWAKÓW, Halinę DULIŃSKĄ
10:00 + Mariana KUBOWICZA (46 miesięcy po śmierci)
10:00 + Urszulę WIELGUS (GR 11)
11:15 + Bożenę SAŁACIŃSKĄ z racji imienin
11:15 + Annę (30. r.), Waldemara ZIÓŁKOWSKICH, Jana, Władysławę, Artura BUDZIAKÓW
12:30 Za Parafian
16:00 + Wiktorię, Annę, Jana TŁUŚCIKÓW, Aleksandrę, Antoniego, Ryszarda KIRKIEWICZÓW
16:00 + Jana ŚWIĘTONIA (1. r.)
17:15 Gorzkie Żale
18:00 O Boże błogosławieństwo i umocnienie w wierze dla Krystyny SZCZEPANIAK i całej rodziny

Pin It on Pinterest

Share This