Sakrament Bierzmowania – sprawy kancelaryjne.

 

Według zarządzenia księdza Arcybiskupa do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić po uprzednim przygotowaniu uczniowie klas I liceum i osoby starsze. Miejscem dwuletniego przygotowania powinna być parafia zamieszkania (nie szkoły, gdyż i tak w czasie przygotowania kandydaci zwykle zmieniają szkołę).

Tekst dekretu dostępny TUTAJ.
Kandydaci powinni się zgłosić do parafii na początku III klasy gimnazjum. Do przyjęcia sakramentu kandydaci przygotowują się  poprzez uczestnictwo w  ustalonych spotkaniach i życie sakramentalne
Kandydaci zobowiązani są do regularnej, comiesięcznej spowiedzi oraz uczestnictwa w nabożeństwach (Msze św., różaniec, roraty, majowe), potwierdzonego wpisem kapłana lub katechety do indeksu bierzmowanego.
Kandydaci, jeżeli nie są ochrzczeni w parafii, w odpowiednim czasie powinni przedłożyć dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu.

Kto może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania?

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, wierni są zobowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześciajnina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

Pin It on Pinterest

Share This