Sakrament Chrztu Świętego – sprawy kancelaryjne.


Chrzest
 powinien się odbyć w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dzieckaChrzest zgłaszają rodzice dziecka.  

Terminy: SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:
w niedziele (oprócz I niedzieli miesiąca) – podczas Mszy św. o g. 12.30

Zgłoszenie dziecka do chrztu:
Rodzice powinni zgłosić sie do kancelarii w miesiącu poprzedzającym chrzest w celu odebrania ankiety, którą wypełniają na podstawie aktu urodzenia dziecka z USC. Rodzice (obowiązkowo) i chrzestni (jeśli odległośc ich zamieszkania pozwala) powinni uczestniczyć w konferencji przedchrzcielnej, która odbywa się w I niedzielę miesiąca w którym jest planowany chrzest, po Mszy św. o godz. 18.00. Na konferencję należy koniecznie zabrać wypełnioną ankietę i akt urodzenia z USC lub jego kopię, gdyż po konferencji zbiarana jest dokumentacja do chrztów.

Warunki udzielania chrztu:

 • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  (osoby spoza parafii, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię zamieszkania);
 • na konferencji przed chrztem rodzice składają wypełnioną ankietę pobraną z kancelarii oraz przedstawiają metrykę urodzenia dziecka z USC;
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • dziecko powinno mieć jednego lub dwoje rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

Wymagania stawiane chrzestnym (wegług kodeksu Prawa Kanonicznego):

 • chrzestny musi spełniać następujące warunki: mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
 • być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • jeśli mieszka poza naszą parafią – przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika);
 • uczestnictwo w spotkaniu przed chrztem (w naszej parafii w I niedziele miesiąca o po mszy o 18.00) –
 • dotyczy również chrzestnych, którzy chcieliby uzyskać zaświadczenie do innej parafii

Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Pin It on Pinterest

Share This