Poniedziałek, 08.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 8)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 8)
7:30 + Ewę i Zbigniewa WŁODAREK, Franciszka, Edmunda ZIEMIŃSKICH, Marię ZIELIŃSKĄ, Tadeusza JABŁOŃSKIEGO
7:30 + Jerzego ŚWIĄTKA
18:00 + Szczepana BLACHA (6. r.)
Wtorek, 09.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 9)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 9)
7:30 W intencji dziękczynnej za 68 lat życia Barbary DMOWSKIEJ z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i zdrowie
7:30 + Bogusławę BARTNICKĄ
18:00 + Mirosława, Tomasza SUSZEK, Stanisława, Henryka SUSZEK
Środa, 10.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 10)
7:00 + Jana i Mariannę
7:30 + Wojciecha SKÓRKA (GR 10)
7:30 W podziękowaniu za życie z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 11.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 11)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 11)
7:30 + Stefana i Henrykę KONOPKA, z rodziny KONOPKA
7:30 + Józefa ŁĘGOWSKIEGO (43. r.))
18:00  Msza św. zbiorowa
Piątek, 12.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 12)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 12)
7:30 + Halinę SULICH (2. r.), Mieczysława SULICH
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Julii, potrzebne łaski dla niej i wypełnienie woli Bożej
18:00 + Mieczysława MÓRAWSKIEGO, z rodziny MÓRAWSKICH i MICHALSKICH
Sobota, 13.01
7:00  + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 13)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 13)
7:00 + Józefę i Józefa KOMUDA, ich rodziców, dzieci, z rodziny KOMUDÓW i SKÓRKÓW
7:30 + Mariana KUBOWICZA (68 miesięcy po śmierci)
18:00 + Genowefę, Jerzego CZARNECKICH, Danutę i Jana GAJEWSKICH, Hannę, Tadeusza ROSTKOWSKICH, Annę BADOWSKĄ
II Niedziela Zwykła, 14.01
7:00  + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 14)
8:45 + Andrzeja ADAMCZYK (23. r.) i jego rodziców; Marię i Eugeniusza
10:00 + Wiesława STRZELEC (1. r.)
11:15 + Sławomira WOJDA (20. r.)
12:30  + Wojciecha SKÓRKA (GR 14)

Pin It on Pinterest

Share This