Poniedziałek, 08.11
7:00 + Ewę LIS (GR 8)
7:00 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 8)
7:30 + Eugeniusza Kowalskiego (22. r.)
7:30 + Danutę CHMIELEWSKĄ (1. r.)
18:00 Listopadowa za zmarłych
Wtorek, 09.11 – święto, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7:00 + Ewę LIS (GR 9)
7:00 + Janinę, Witolda, Agnieszkę, Dariusza, całą rodzinę ŚLIWOWSKICH, WRÓBLEWSKICH, SZUKALSKICH, POSTKÓW i dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 O łaskę wiary,dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Marcina DEPUTA
7:30 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 9)
18:00 + Alinę (17. r.) , Henryka (6. r.), SKUDLARSKICH, Bronisławę, Józefa KOZŁOWSKICH
18:00 Listopadowa za zmarłych
Środa, 10.11 – wspomnienie, św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7:00 + Ewę LIS (GR 10)
7:00 + Janinę KOWALCZYK
7:30 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 10)
7:30 + Stanisława TRUSZKOWSKIEGO
18:00 Listopadowa za zmarłych
Czwartek, 11.11 – wspomnienie, św. Marcina z Tours, biskupa, Święto Niepodległości
7:00 + Ewę LIS (GR 11)
7:00 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 11)
8:45 + Stefana, Mariannę, Wiktora, Franciszka, Józefę OSIPIUKÓW
8:45 O potrzebne łaski dla całej rodziny Ani, Irka i Julii oraz wypełnienie Woli Bożej w ich życiu
10:00 + Zofię (40. r.), Jana MATKOWSKICH, Janinę, Jerzego, Konrada, Janinę KOWALSKICH, Marię, Kazimierza TAFIŁOWSKICH
18:00 Listopadowa za zmarłych
Piątek, 12.11 – wspomnienie, św. Józefa, biskupa i męczennika
7:00 + Ewę LIS (GR 12)
7:00 + Genowefę (9. r.), Eugeniusza (50. r.) RADGOWSKICH, Annę, Stanisława, Mariana, Zdzisława, Kazimierę RADGOWSKICH, Władysławę, Władysława ZYSKO, Mieczysława, Andrzeja KRAJEWSKICH
7:30 + Irenę, Jana PUĆKÓW, Jadwigę KRZYSZKOWSKĄ
7:30 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 12)
18:00 Listopadowa za zmarłych
Sobota, 13.11 – wspomnienie, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski
7:00 + Ewę LIS (GR 13)
7:00 + Edwarda KRÓLA (5. r.))
7:30 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 13)
7:30 + Mariana KUBOWICZA (42 miesiące po śmierci)
18:00 Listopadowa za zmarłych
18:00 O dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Pawła i jego rodziny w dniu 32. rocznicy urodzin
XXXIII Niedziela Zwykła, 14.11
7:00 + Czesława ZEMBRZUSKIEGO (GR 14)
7:00 + Ewę LIS (GR 14)
8:45 + Janinę (13. r.), Jerzego, Konrada, Janinę KOWALSKICH, Jana, Zofię MATKOWSKICH, Marię, Kazimierza TAFIŁOWSKICH, Stefanię WITEK, Józefa KRAJEWSKIEGO
10:00 + Józefa ANTECKIEGO (3. r.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwii WILKOWSKIEJ w 18. rocznicę urodzin
11:15 + Stanisława SELIGĘ (7. r.), jego rodziców, Genowefę i Mariana, Andrzeja, Piotra STRUPIŃSKICH, Andrzeja LESZCZAKA
12:30 + Piotra DRAGANA (1. r.)
16:00 + Janusza (40. r.) i Ryszardę KORDONÓW, Katarzynę, Stanisława STACHOWICZÓW, całą rodzinę KORDONÓW, STACHOWICZÓW, ŻOŁĄDKÓW, GAJDÓW, JARZYNÓW
18:00 Listopadowa za zmarłych

Pin It on Pinterest

Share This