Poniedziałek, 13.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 13)
7:00 + Jana, Kazimierę KAMIŃSKICH, z rodziny KAMIŃSKICH, KOKOSIŃSKICH, WRONKÓW, MARKIEWICZÓW, OBŁUCKICH
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 13)
7:30 + Mariana KUBOWICZA (58 miesięcy po śmierci)
7:30 + Krystynę MOSTOWSKĄ (imieninowa) i Feliksa (14. r.)
18:00 W intencji Alberta i Łucji o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdanie egzaminów i dokonanie właściwych wyborów w życiu
Wtorek, 14.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 14)
7:00 + Dariusza FRANKIEWICZA (3 miesiące po śmierci)
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 14)
7:30 + Mariana PIETRZYKOWSKIEGO (27. r.), Helenę PIETRZYKOWSKĄ (10. r.)
7:30 + Danutę TRZOS
18:00 + Bożenę BUSZKĘ (1. r.)
Środa, 15.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 15)
7:00 W intencji Jerzego w 80. rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na dalsze lata
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 15)
7:30 + Stanisława KWIATKOWSKIEGO (11. r.)
7:30 + Małgorzatę MAŁEK (2 miesiące po śmierci) i Michała MAŁEK
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 16.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 16)
7:00 + Filomenę, Władysława, Annę, Ks. Stanisława, z rodz. GAŁECKICH, BORYCHOWSKICH, MATŁACZÓW, MALINOWSKICH, Czesława NASIŁOWSKIEGO
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 16)
7:30 + Kazimierę (12. r.), Józefa BYLINÓW i rodz. GMURKOWSKICH
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 17.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 17)
7:00 + Wiktorię, Annę, Jana JŁUŚCIK, Aleksandrę, Antoniego, Ryszarda KIRKIEWICZ
7:00 + Dariusza OŚKO, Jana, Stanisławę, Franciszka, Adelę ŚLIWECKICH, Jadwigę RĘBEK
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 17)
7:30 + Józefa KUBAJEK
18:00 W intencji dziękczynno-błagalnej z okazji imienin
Sobota, 18.03
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 18)
7:00 + Irenę i Józefa SARNÓW
7:30 + Janusza NOWAKA (GR 18)
7:30 + Genowefę i Józefa ŁĘGOWSKICH
7:30 + Jana, Mariana MARCINKOWSKIEGO, Eleonorę MARCINKOWSKĄ, Jana MARCINKOWSKIEGO
18:00 + Tomasza LASZCZKĘ (10 miesięcy po śmierci)
IV Niedziela Wielkiego Postu, 19.03
7:00 + Janusza NOWAKA (GR 19)
8:45 + Janusza PIEKARNIAKA, z rodziny PIEKARNIAKÓW, Józefa SZOSTAKA, Józefa POGOŃSKIEGO
10:00 + Józefa JĘDRZEJCZYK (24. r.)
11:15 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 19)
12:30 W intencji Parafian
12:30 W intencji chóru parafialnego św. Włodzimierza w 9. rocznicę powstania chóru o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, za zmarłych członków chóru, Stefana WARDZAKA, Kazimiery OSUCHOWSKIEJ, Jerzego ROKITY
18:00 + Stanisławę i Józefa MARCINKOWSKICH

Pin It on Pinterest

Share This