Poniedziałek, 15.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 15)
7:00 + Dariusza, Agnieszkę ŚLIWOWSKICH, z rodziny ŚLIWOWSKICH, SZUKALSKICH, POSTKÓW, Teresę MAŁCZUK
7:30 + Wojciecha SKÓRKA (GR 15)
7:30 + Małgorzatę MAŁEK (1. r.)
18:00 + Stanisławę CZUBAK, Stefana CZUBAK
Wtorek, 16.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 16)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 16)
7:30 + Mariannę KRUK (23. r.), Aleksandra KRUK, Jerzego LUDWINIAKA, Krystynę KORŻAWSKĄ, z rodziny KORŻAWSKICH, SANKOWSKICH
7:30 + Stanisławę SYGUŁA (11. r.)
18:00 + Małgorzatę i Edmunda KOŚCIELSKICH, Dariusza, Andrzeja KLAJDA, Andrzeja OSTAPIUKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny KLAJDA
Środa, 17.01 – wspomnienie św. Antoniego, opata
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 17)
7:00 + Dariusza OŚKO, Jana, Stanisławę, Franciszka, Adelę ŚLIWECKICH, Jadwigę REMBEK
7:30 + Wojciecha SKÓRKA (GR 17)
7:30 Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 18.01
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 18)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 18)
7:30 + Andrzeja i Wojciecha BOROŃSKICH (3. r.)
7:30 + Halinę i Stanisława LIBURSKICH, Benedykta TURKOWSKIEGO, z rodziny TURKOWSKICH
18:00  Msza św. zbiorowa
Piątek, 19.01 – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
7:00 + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 19)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 19)
7:30 + Mariannę i Jakuba MIZIOŁEK
7:30 + Leonarda i Juliannę DUTKIEWICZ, z rodziny DUTKIEWICZj
18:00 + Tomasza LASZCZKA (20 miesięcy po śmierci), dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota, 20.01
7:00  + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 20)
7:00 + Wojciecha SKÓRKA (GR 20)
7:30 + Jadwigę (6. r.), Kazimierza DZIAK, Jana (18. r.), Irenę i Władysława BASKA
7:30 + Zenona SUSKIEGO, Kazimierę, Romualda SIEKIERZYŃSKICH, Zofię, Bolesława KULIGOWSKICH
18:00 + Wiktora, Kazimierę PIELASA, ich rodziców, Franciszkę, Józefa, Mariannę, Zofię GAJOWNICZEK, z rodziny PIELASÓW i GAJOWNICZKÓW
III Niedziela Zwykła, 21.01
7:00  + Alicję CZYŻEWSKĄ (GR 21)
8:45  + Bolesława, Arkadiusza, Marka SADOCHÓW, Wacławę, Eugeniusza, Alfredę ROGUSKICH, Reginę, Czesława, Sławomira PRZYBYSZEWSKICH, z rodziny KOSZEWSKICH, SADOCHÓW, ROGUSKICH, MICHALCZYKÓW
10:00 + Henryka, Stanisława OHĘDOWSKICH, ich rodziców, Józefę i Stanisława
10:00 + Jerzego ANTONIAKA (10. r.)
11:15 + Zofię, Stanisława i Andrzeja SZYMCZAK
12:30  + Wojciecha SKÓRKA (GR 21)
18:00  + Pawła SZPAKIEWICZA (24. r.)

Pin It on Pinterest

Share This