Poniedziałek, 15.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 15)
7:00 + Franciszka WIĘCEK (GR 15)
7:00 + Eulalię (3. r.)
7:30 + Mieczysława KRAJEWSKIEGO (18. r.), Andrzeja KRAJEWSKIEGO
7:30 + Stanisława MAZUR (GR 15)
18:00 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z okazji 56. rocznicy ślubu Aliny i Jerzego z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
Wtorek, 16.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 16)
7:00 + Stanisława PAWŁOWSKIEGO (7. r.)
7:30 + Grzegorza MIKULSKIEGO (3. r.), Mieczysława MIKULSKIEGO, Mieczysława, Krystynę TARAPACZ
7:30 + Franciszka WIĘCEK (GR 16)
18:00 + Stanisława MAZUR (GR 16)
Środa, 17.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 17)
7:00 + Dariusza OŚKO, Jana, Stanisławę, Franciszka, Adelę ŚLIWECKICH, Jadwigę REMBEK
7:30 + Franciszka WIĘCEK (GR 17)
7:30 + Stanisława MAZUR (GR 17)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 18.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 18)
7:00 + Franciszka WIĘCEK (GR 18)
7:00 + Marię, Marlenę, Longina, Roberta KRAWCZYK
7:30 + Stanisława MAZUR (GR 18)
7:30 + Mariannę BYLINKA, Wacława, Adama, Annę, Aleksandra BYLINKÓW
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 19.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 19)
7:00 + Konrada (53. r.), Jerzego, Janinę, Janinę, Karola KOWALSKICH, Zofię, Jana MATKOWSKICH
7:30 + Alinę KORKOZOWICZ (28. r.)
7:30 + Franciszka WIĘCEK (GR 19)
18:00 + Stanisława MAZUR (GR 19)
Sobota, 20.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 20)
7:00 + Franciszka WIĘCEK (GR 20)
7:00 + Stanisława, Czesławę MARCISZEWSKICH, Stanisławę i Janusza RUCIŃSKICH
7:30 + Stanisława MAZUR (GR 20)
7:30 + Helenę, Franciszka, Tadeusza, Teresę, Krzysztofa, Wandę, Stanisława, z rodziny STRUSÓW, DYMOWSKICH, SOLCZAKÓW, KANIUKÓW
18:00 W intencji dziękczynno-błagalnej w 50. rocznicę ślubu Haliny i Henryka CEGIEŁKOWSKICH
18:00 + Zdzisława (15. r.), Dariusza, z rodziny GRĄDZIEL
IV Niedziela Wielkanocna, 21.04
7:00 + Irenę BEDNARZ (GR 21)
7:00 + Franciszka WIĘCEK (GR 21)
8:45 ——————–
10:00 + Stanisławę (28. r.),Władysława, Barbarę, Franciszka, Walentego BORZECHOWSKICH, Sylwię GÓRECKĄ (1. r.), Henryka ŚMIAŁKA
11:15 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski dla Moniki z okazji 40. rocznicy urodzin, jej synka Szymonka z okazji 10. rocznicy urodzin, męża Piotra, rodziców, rodzeństwo, babcię Kazimierę i całą rodzinę
12:30 + Stanisława MAZUR (GR 21)
12:30 Za Parafian
18:00 + Tomasza LASZCZKA (23 miesiące po śmierci), dusze  czyśćcu cierpiące

 

Pin It on Pinterest

Share This