Poniedziałek, 17.07
7:00 + Dariusza OŚKO, Jana, Stanisławę, Franciszkę, Adelę ŚLIWECKICH, Jadwigę RĘBEK
7:00 Z okazji 4. urodzin Mai z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
7:30 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 15)
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 17)
18:00 + Irenę NOWICKĄ (10. r.)
Wtorek, 18.07
7:00 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 16)
7:00 + Kamilę, Mariana KALINOWSKICH
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 18)
7:30 + Tomasza LASZCZKĘ (14 miesięcy po śmierci)
18:00 + Jerzego KARANDYS (8. r.), jego rodziców, Helenę i Bolesława oraz Janinę, Władysława TOMKIEL
Środa, 19.07
7:00 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 17)
7:00 + Krzysztofa ZIÓŁKOWSKIEGO
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 19)
7:30 W intencji Haliny ŻOŁNACZ o łaskę zdrowia (intencja imieninowa)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 20.07
7:00 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 18)
7:00 + Czesława KUŁAKA
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 20)
7:30 + Halinę RYTEL (4.r.)
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 21.07
7:00 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 19)
7:00 + Lecha UCZAJA (25. r.)
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 21)
7:30 + Stanisławę FIJAŁKOWSKĄ (1. r.)
18:00 + Kazimierza DZIAKA (18. r.), Jadwigę DZIAK i Jana BASKA
Sobota, 22.07 – święto św. Marii Magdaleny
7:00 + Magielonę DOMAŃSKĄ
7:00 + Feliksa PUSZKARSKIEGO (22. r.), Dorotkę i Roberta MARIAŃSKICH
7:30 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 20)
7:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 22)
18:00 W 45. rocznicę ślubu Anieli i Aleksandra z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla nich, ich dzieci i wnuków
XVI Niedziela Zwykła, 23.07
7:30 + Mariana OMIECIŃSKIEGO, Henryka STANA (GR 21)
7:00 + Bolesława, Arkadiusza, Marka SADOCHÓW, Wacławę, Eugeniusza, Alfredę ROGUSKICH, Czesława, Sławomira PRZYBYSZEWSKICH, z rodziny KOSZEWSKICH, SADOCHÓW ROGUSKICH, MICHALCZYKÓW, Reginę PRZYBYSZEWSKĄ
8:45 W intencji Magdaleny i Adriana GRZYBOWSKICH w 1. rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz za św. p. + Teresę Włodarczyk i Mirosława ŚCISŁOWSKIEGO
10:00 + Krystynę, Stanisława, Jerzego, Stanisławę GLIŃSKICH
11:15 + Eugeniusza, Mieczysława, Jadwigę SARNOWSKICH
12:30 + Andrzeja ADAMCZYK (GR 2)
12:0 Za Parafian
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Emilii i Piotra DOMITRZÓW z okazji 12. rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci: Juliana, Mikołaja i Marysi

Pin It on Pinterest

Share This