Poniedziałek, 21.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 21)
7:00 + Urszulę WIELGUS (GR 19)
7:00 + Adelę KOPCZYŃSKĄ
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 21)
7:30 + Aleksandra (40. r.), Henrykę i Roberta GRANCÓW
7:30 + Grażynę i Wiesława oraz o pojednanie i przebaczenie w całej rodzinie
18:00 + Władysławę i Józefa BRZOSTÓW, Henrykę, Eugeniusza i Jerzego TKACZÓW
Wtorek, 22.03
7:00 + Danutę URBAŃSKĄ (23. r.)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 22)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 22)
7:30 + Urszulę WIELGUS (20)
18:00 + Zygmunta ŁASKA (1. r.), Antoniego ŻEBROWSKIEGO
Środa, 23.03
7:00 + Mariannę JABŁOŃSKĄ, Wacława SZARAWARSKIEGO
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 23)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 21)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 23)
7:30 + Zofię (18. r.) i Józefa (4. r.) TOPCZEWSKICH
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 24.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 24)
7:00 + Marka ZAWŁOCKIEGO z racji 60 urodzin i jego mamę Sabinę ZAWŁOCKĄ
7:00 + Janinę JELESZUK (1. r.)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 24)
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 22)
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 25)
7:00 + Urszulę WIELGUS (GR 23)
7:00 + Mariannę i Wacława FYDRYCHÓW, Marię, Edwarda i Helenę
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 25)
7:30 + Andrzeja KRAJEWSKIEGO (1. r.)
7:30 + Bronisławę SKIBĘ (2 miesiące po śmierci), Mariana i Helenę PIETRZYKOWSKICH
8:00 Droga Krzyżowa dla dorosłych
17:15 Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych
18:00 + Witolda KONDRACKIEGO (22. r.)
18:45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i powracających z pracy
Sobota, 26.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 26)
7:00 + Zenona TARACHA (15. r.)
7:00 + Urszulę WIELGUS (GR 24)
7:30 + Stanisławę, Jana, Mariannę i Stanisława LESIUKÓW
7:30 + Jana MANOWIECKIEGO (30 dzień po śmierci)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 26)
18:00 + Władysława PACOCHĘ (28. r.), Reginę, Ryszarda, Teodorę, Józefa, Stanisława, Łukasza, Stanisławę i Mariana PACOCHÓW
IV Niedziela Wielkiego Postu, 27.03
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 27)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 27)
8:45 + Henrykę GWIZDAŁĘ
10:00 + Urszulę WIELGUS (GR 25)
10:00 + Annę (9. r.) i Zdzisława (1. r.) MICHALCZYKÓW
11:15 + Henryka, Stanisława, Janinę WALENDZIKÓW i ich rodziców, Jana i Zofię KOWALSKICH i ich rodziców
11:15 + Łucję SKORUPĘ, całą rodzinę SKORUPÓW i STOLARSKICH
12:30 Za Parafian
17:15 Gorzkie Żale
18:00 + Wiesławę KUCZERĘ (1. r.)

Pin It on Pinterest

Share This