Poniedziałek, 28.03
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 28)
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 28)
7:00 + Bogusławę BARTNICKĄ
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 26)
7:30 + Mariannę i Jana KAROLCZUKÓW
18:00 + Mieczysława i Alinę KRYŃSKICH
Wtorek, 29.03
7:00 + Urszulę WIELGUS (GR 27)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 29)
7:30 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 29)
7:30 + Henryka WODZIŃSKIEGO (6. r.), Janinę i Juliana WODZIŃSKICH, Mariannę i Władysława MICHALAKÓW
18:00 + Kazimierę (37. r.), Ks. Wacława GAJOWNICZKA, całą rodzinę GAJOWNICZKÓW, OSIŃSKICH i ich rodziców, Wiktora PIELASĘ i Zofię GAJOWNICZEK
Środa, 30.03
7:00 + Jerzego BINKOWSKIEGO (GR 30)
7:00 + Barbarę GWIAZDĘ-GRZELEWSKĄ (GR 30)
7:00 Dziękczynna w 63. rocznicę ślubu Zofii i Sylwestra ŚLIWÓW o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata życia
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 28)
7:30 + Hannę KRUPĘ (16. r.)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 31.03
7:00 Wynagradzająca za grzechy Polski i Polaków Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi
7:00 + Zofię (12. r.) i Jana (27. r.) SŁAWIŃSKICH
7:30 + Czesława CIEŚLAKA (2. r.), całą rodzinę CIEŚLAKÓW i KLUCZKÓW
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 29)
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 01.04
7:00 + Adelę, Mariana, Franciszka ŚLIWECKICH (GR 1)
7:00 + Zmarłego Bogu znanego (GR 1)
7:00 + Henrykę i Henryka PADEREWSKICH, Irenę, Barbarę, Janinę i Henryka JARZYNÓW
7:30 + Urszulę WIELGUS (GR 30)
7:30 O nawrócenie i uzdrowienie z depresji syna Rafała
8:00 Droga Krzyżowa dla dorosłych
17:15 Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych
18:00 + Andrzeja DMOWSKIEGO (1. r.)
18:45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i powracających z pracy
Sobota, 02.04
7:00 + Adelę, Mariana, Franciszka ŚLIWECKICH (GR 2)
7:00 + Marcina, Jadwigę, Kazimierza, Barbarę SIERADZANÓW
7:30 + Henryka STANA i Mariana OMIECIŃSKIEGO
7:30 + Zmarłego Bogu znanego (GR 2)
7:30 + Józefę (50. r.), Szczepana (20. r.), całą rodzinę CIEŚLAKÓW, GÓRZKOWSKICH, MARIAŃSKICH, szczęśliwą podróż dla Marianny i Bogdana
18:00 + Ryszarda RYCHCIŃSKIEGO
V Niedziela Wielkiego Postu, 03.04
7:00 + Adelę, Mariana, Franciszka ŚLIWECKICH (GR 3)
7:00 + Zmarłego Bogu znanego (GR 3)
8:45 + Mariana MARSZAŁA
8:45 + Mariannę, Aleksandra GRUSZYŃSKICH, Jadwigę, Mieczysława SAWICKICH, Bronisławę DEBICH
10:00 + Zofię i Bronisława oraz całą rodzinę
10:00 + Janinę (11. r.) i Pawła SMYKIEWICZÓW
11:15 + Helenę, Wojciecha SEKURÓW, Reginę, Jana SKWARCZYŃSKICH, Annę, Helenę, Tadeusza MROZIEWICZÓW
11:15 + Teresę (1. r.) i Eugeniusza (24. r.) BIERNATÓW
12:30 Za Parafian
17:15 Gorzkie Żale
18:00 + Hannę NAPORĘ (1. r.)
18:00 + Helenę, Franciszka, Tadeusza, Teresę, Krzysztofa, Wandę, Stanisława, całą rodzinę STRUSÓW, DYMOWSKICH, SOLCZAKÓW, KANIUKÓW

Pin It on Pinterest

Share This