Poniedziałek, 28.08 – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7:00 + Alicję BOŃKOWSKĄ (GR 28)
7:00 + Janinę BYCZKOWSKĄ (GR 27)
7:30 + Georgia GEORGIJEW (GR 28)
7:30 W intencji dziękczynno-błagalnej w 95. rocznicę urodzin Stanisławy WYSOCKIEJ o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
18:00 + Z rodziny WRÓBLEWSKICH, KOŁAKOWSKICH, KASIAK, KOCZAN i Stanisławę KOZIOŁ (7. r.)
Wtorek, 29.08 – wspomnienie, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7:00 + Alicję BOŃKOWSKĄ (GR 29)
7:00 + Janinę BYCZKOWSKĄ (GR 28)
7:30 + Georgia GEORGIJEW (GR 29)
7:30 + Janusza KUREK (7. r.), Juliannę, Mariana KUREK, Janinę, Jana i Czesława NICZYPORUK
18:00 + Olgę, Zygmunta, Iwonę, Wiesława PAJEWSKICH
Środa, 30.08
7:00 + Alicję BOŃKOWSKĄ (GR 30)
7:00 + Janinę BYCZKOWSKĄ (GR 29)
7:30 + Georgia GEORGIJEW (GR 30)
7:30 + Krystynę BEHR (GR 1)
18:00 Msza św. zbiorowa
Czwartek, 31.08
7:00 + Janinę BYCZKOWSKĄ (GR 30)
7:00 + Z rodziny KORONOWSKICH i KANIA
7:30 + Krystynę BEHR (GR 2)
7:30 + Mariannę i Henryka PIEKARNIAK
18:00 Msza św. zbiorowa
Piątek, 01.09
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 1)
7:00 + Krystynę BEHR (GR 3)
7:00 + Z rodziny PANKIEWICZÓW, MARIAŃSKICH oraz o zdrowie dla Moniki
7:30 + Teresę i Franciszka BOŃKOWSKICH (GR 1)
7:30 + Jadwigę WOJDA (GR 1)
18:00 + Cecylię ODYNIEC (6. r.)
Sobota, 02.09
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 2)
7:00 + Krystynę BEHR (GR 4)
7:00 + Teresę i Franciszka BOŃKOWSKICH (GR 2)
7:30 + Mariana OMIECIŃSKIEGO i Henryka STANA
7:30 + Antoniego ŻEBROWSKIEGO (2. r.), Zygmunta ŁASEK
7:30 + Jadwigę WOJDA (GR 2)
18:00 + Bronisławę i Franciszka SZCZEPAŃSKICH, Sylwię GÓRECKĄ (5 miesięcy po śmierci)
XXII Niedziela Zwykła, 03.09
7:00 + Eugeniusza SARNOWSKIEGO (GR 3)
7:00 + Jadwigę WOJDA (GR 3)
8:45 + Henryka (17. r.), Teresę NOWICKICH
10:00 + Aleksandrę BIERNACKĄ (30. r.), całą rodzinę BIERNACKICH, ELMERYCHÓW, Irenę SĘDZIAK, Waldemara ZAWADZKIEGO, Mirosławę LIS, Jacka URYSZKA
11:15 + Aleksandrę, Henryka, Bronisławę, Stanisława, Leopolda MROCZKÓW, Barbarę, Stefana, Marka MAKOWSKICH
12:30 + Krystynę BEHR (GR 5)
12:30 + Teresę i Franciszka BOŃKOWSKICH (GR 3)
18:00 W intencji dziękczynno-błagalnej w 30. rocznicę ślubu Agnieszki i Mirosława SUT o Boże błogosławieństwo dla jubilatów i ich dzieci: Łukasza z żoną Małgorzatą, Sebastiana i Magdalenę

Pin It on Pinterest

Share This